Crnogorski za strance

IH Podgorica Cambridge Center

Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori, a žele da aktivno koriste crnogorski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija na engleskom jeziku.

IH Podgorica Cambridge Center

Program nastave na nižim nivoima je koncipiran tako da polaznici koji imaju nizak nivo znanja, postepeno usavršavaju crnogorski jezik, što im omogućava da se sa lakoćom upuštaju u jednostavne, svakodnevne komunikacije. Prelaskom na više nivoe, sposobnost komunikacije se uvećava.

Prilikom upisa obavlja se inicijalno testiranje znanja svakog polaznika, kako bi se formirale homogene grupe. Nastava se organizuje na 8 nivoa znanja, koji su usklađeni sa nivoima Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope.

Uzrast

Za sve uzraste

Datum

Tokom cijele godine

Radno vreme

9 - 12h i 16 - 21:30h

Grupa

Grupe do 10 polaznika

Program description 01
Program description 02
Program description 03

Nastavni kadar čine iskusni predavači, koji su zaduženi da organizuju nastavu po standardima Cambridge Centra IH, koja je pod stalnim nadzorom Direktora nastave. Time se postiže uvid u sve segmente kursa, kao i stepen napretka svakog polaznika.

Ravnomjerno se usavršavaju sve četiri jezičke vještine:

  • čitanje
  • pisanje
  • slušanje
  • govor

Kurs crnogorskog jezika traje 4 mjeseca. Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima po 90 minuta. Tokom kursa se koristi komunikativna metoda, tako da se stečeno znanje uspješno koristi u svakodnevnim životnim situacijama. Po završetku kursa vrši se provjera znanja, nakon čega se izdaju certifikati.

Crnogorski za strance

Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori

Želite da saznate više o nasim kursevima

Kontaktirajte nas

Cijena kursa iznosi

350€

Plaća se na početku semestra

Osigurajte budućnost znanjemengleskog jezika