O školi

International House Cambridge Center Podgorica od svog osnivanja 2007 godine, nudi najveće standarde, kada se govori o kursevima stranih jezika.

Child laughing with teacherTeacher portraitTeacher reading to studentsChild writing on board with teacherClassroom

Internatonal House i Cambridge English certifikati su svuda dobrodošli, jer predstavljaju međunarodnu garanciju o znanju jezika.

IH Cambridge Centar Podgorica osnovan je kao škola za učenje opštih i poslovnih stranih jezika. Energični profesori, ugodna atmosfera i moderan pristup radu našeg Centra pruža mogućnost našim polaznicima da već nakon kratkog vremena osjete sigurnost u vladanju stranim jezicima i s lakoćom primijene svoje znanje.

U nastavi se koristi komunikativna metoda, tj. Nakon usavršavanja gramatike i obogaćivanja rečnika, nastava se izvodi po principu komunikativne didaktike i interakcije. Garancije IH Cambridge Centar klijentima Ostvarite svoje aspiracije i otvorite nove horizonte učenjem sa IH Cambridge Centrom u pozitivnom i ugodnom okruženju.

1. Pomoći ćemo Vam da naučite strani jezik i napredujete organizovanjem dobro strukturisanih kurseva i obrazovnih usluga.

2.Prije nego se upišete, razmotrićemo Vaše potrebe i dati Vam smjernice za izbor pravog kursa. To uključuje test za određivanje nivoa znanja i usmeni test.

3. Dobićete jasne i tačne informacije o svim aspektima Vašeg kursa, završnog ispita, ili drugih usluga.

4. Nastavu će Vam obavljati kvalifikovani predavači koji se redovno usavršavaju. Mlađe polaznike će podučavati učitelji osposobljeni za zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba.

5. Kurs će biti nadgledan od strane stručnih obrazovnih menadžera, koji će osigurati da sadržaj bude ažuriran. Škola ima odgovarajuće resurse, čiji je cilj da pomognu da steknete pozitivno iskustvo.

6. Vaše učenje će se redovno procjenjivati tokom pohađanja kursa, kako bi Vam pomogli u napredovanju. Imaćete priliku da raspravljate o tome kako da ga poboljšate.

7. Bićete ohrabreni da nam date povratne informacije, kako bismo mogli nastaviti sa poboljšanjem, dok još uvijek učite sa nama.

8. U IH Cambridge Centru se poštuje raznolikost, a mi se zalažemo za pravedno i jednako postupanje prema svima.

9. Shodno IH standardima, prosjek grupe je 10 – 12 polaznika, iliti minimum 7 do maksimum 16 polaznika.

Naš istorijat

IH Cambidge Centar

Osnovan 2007. godine i vrlo brzo je postao lider među školama u Crnoj Gori.

Sada, pored kurseva za đake, studente i odrasle, nudimo tečajeve za djecu predškolskog uzrasta. Pored engleskog, njemačkog i francuskog jezika, ponuda je proširena na španski, kao i crnogorski jezik za strance koji žive i rade u našoj zemlji. Svi naši predavači imaju međunarodne certifikate, jer su završili International House Course i tako dobili privilegiju da mogu predavati u bilo kojoj školi iz International House mreže širom svijeta, gdje su kriterijumi prijema veoma strogi.

IH Podgorica office
IH World Organisation

IHWO je osnovana 1953.godine u španskom gradu Cordoba, u želji da ponudi inovativni pristup učenju stranih jezika.

U 154 škole, koje posluju u 54 zemlje svijeta organizuje se nastava po univerzalnim principima. Zahvaljujući IHWO treningu mnogi predavači su usavršili svoje znanje i stekli međunarodne certificate. Zaposleni u IHWO su izdali mnoge udžbenike, koji se koriste kao dodatni materijali prilikom nastave u mnogim školama.

Children in class
IH World Organisation

IHWO svake godine organizuje konferencije za direktore centara i direktore nastave (DOS).

Tim inspektora iz IHWO u određenim vremenskim intervalima kontroliše rad u svim školama, kako bi vidjeli da li se poštuju utvrđeni standardi poslovanja i dali sugestije ukoliko uoče neka odstupanja. Ti standardi se svake godine podižu na viši nivo, tako da od njihovog ispunjavanja zavisi i produžetak važenja licence za članstvo u ovoj renomiranoj mreži škola.

Child in class

Osigurajte budućnost znanjemengleskog jezika