Samo je jedan Cambridge Centar IH u Crnoj Gori!

Član IHWO mreže od 155 škola širom svijeta u 55 zemalja

upis-2023.

Upis za jesenji semestar počinje 19.08.2024. radnim danima, u terminima od 9 do 12 i od 16 do 19 sati. Na osnovu besplatanog testa znanja određuje se početni nivo. Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela.Nastava iz engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika se organizuje za sve uzraste i nivoe znanja. Kursevi se organizuju dva puta sedmično po 90 minuta.

IH Cambridge Centar ima u ponudi i kurseve crnogorskog jezika za strance, koji se takođe organizuju za sve uzraste i nivoe znanja.

U ponudi imamo i tečajeve za predškolski uzrast. Namijenjeni su djeci uzrasta od 4 i 5 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta i termini su uskladjeni sa obavezama roditelja.

IH Cambridge Centar Podgorica organizuje i tečajeve za osnovce, djecu od 6 do 12 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta. Pohađanjem ovih tečajeva, djeca mlađeg uzrasta sa lakoćom prate školsko gradivo i postižu znatno bolji uspjeh u školi.

IH Cambridge Centar ima u ponudi i kurseve crnogorskog jezika za strance, koji se takođe organizuju za sve uzraste i nivoe znanja.

U ponudi imamo i tečajeve za predškolski uzrast. Namijenjeni su djeci uzrasta od 4 i 5 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta i termini su uskladjeni sa obavezama roditelja.

IH Cambridge Centar Podgorica organizuje i tečajeve za osnovce, djecu od 6 do 12 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta. Pohađanjem ovih tečajeva, djeca mlađeg uzrasta sa lakoćom prate školsko gradivo i postižu znatno bolji uspjeh u školi.

Cambridge-qualifications

U jesenjem semestru naš Centar organizuje pripremne kurseve za Cambridge English ispite, nakon kojih se u prostorijama IH Cambridge Centra Podgorica organizuje polaganje za sticanje međunarodno priznatih certifikata (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE).

IH Cambridge Centar Podgorica je od 2008 godine organizuje pripremne kurseve i polaganje Cambridge English ispita na jednom mjestu.Svi Cambridge English ispiti u našem Centru se organizuju na computer based (CB) sistemu. Organizacija computer based ispita predstavlja novinu u svijetu i naš Centar se među prvima odlučio za ovu opciju, jer se polaznicima nudi komfornija organizacija ispita, a rok za dobijanje konačnih rezultata ispita i Cambridge English certifikata se znatno skraćuje.

Cambridge Centru IH Pogdgorica je zvanični IDP Centar za polaganje IELTS ispita.

Prijava se vrši na sajt: www.idp.com/book/IELTS

Takođe nudimo i pripreni kurs za IELTS koji je ukupno 8 časova od 90 minuta i cijena je 120€.

Cambridge Centar IH Podgorica, organizuje jednom mjesečno u saradnji sa Prometric UKVI ispite SELT koji su validni za dobijanje viza za Veliku Britaniju. Prijava se vrši na sajt: www.selt.languagecert.org

Ielts-official-test-centre
cambridge-centre

"InternationalCert" odobrene kompanije za UKVI, koje su međunarodno priznate, engleski jezik kvalifikacije koje su regulirane, obuhvataju sve zahteve za vize gde se zahteva dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Cijena tečajeva za predškolski uzrast iznosi 80€, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po 20€.

Cijena tečajeva za osnovce iznosi 120€, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po 30€.

Cijena za opšte nivoe kurseva engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika iznosi 280€, po semestru i plaća se u dvije rate po 140€. U cijenu je uključena i organizacija polaganja završnog ispita.

Cijena za pripremni kurs za Cambridge English ispite takođe iznosi 280€, po semestru. Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata (140€) se uplaćuje nakon prvog časa, a druga rata (140€), sredinom semestra.

Cijena organizovanja Cambridge English ispita za mlade polaznike:

Starters(posle trećeg razreda) - 68e

Movers(posle četvrtog razreda) - 75e

Flyers(posle petog razreda) - 80e

Cijena organizovanja Cambridge English ispita zavisi od nivoa i kreće se od   95€ (KET), 115€ (PET), 170€ (FCE),  180€ (CAE) do 195€ (CPE). Za polaganje je potrebno popuniti prijavu i pred ispit donijeti legitemaciju - pasoš.

Cijena za kurseve crnogorskog jezika za strance iznosi 350€ i plaća se na početku semestra.

Osigurajte budućnost znanjemengleskog jezika