Pripremni kursevi za Cambridge English ispite

IH Podgorica Cambridge Center

upis-2023.
kft-preparation

Pripremni kurs za KET

KET (Key English Test) predstavlja početni nivo Cambridge English kurseva i ima oznaku A2 na skali Zajedničkog jezičkog okvira Evrope (CEFR). Namijenjen je mlađim polaznicima, koji pohađaju završne razrede osnovne škole. Nakon četvoromjesečnog kursa polaže se završni ispit. Certifikat služi kao potvrda o osnovnom znanju engleskog jezika, koje je potrebno prilikom putovanja po inostranstvu.

kft-preparation

Pripremni kurs za PET

PET (Preliminary English Test) predstavlja niži srednji nivo Cambridge English kurseva i ima oznaku B1 na skali Zajedničkog jezičkog okvira Evrope (CEFR). Namijenjen je mlađim polaznicima koji pohađaju početne razrede srednje škole. Nakon četvoromjesečnog kursa polaže se završni ispit. Certifikat služi kao potvrda o solidnom znanju engleskog jezika, koje može da se koristi u svakodnevnim situacijama i na poslu u engleskom govornom okruženju. Ovaj certifikat je priznat u mnogim zemljama od strane poslodavaca, a u nekim zemljama se priznaje i na univerzitetima, kao dokaz o početnim kvalifikacijama iz engleskog jezika.

kft-preparation

Pripremni kurs za FCE

FCE (First Certificate in English) predstavlja viši srednji nivo i ima oznaku B2 na skali Zajedničkog jezičkog okvira Evrope (CEFR). Od polaznika ovog kursa se traži visok nivo znanja, što znači da su prethodno uspješno položili sve nivoe opšteg engleskog jezika. FCE je veoma cijenjen širom svijeta, jer omogućava polaznicima koji su ga stekli da studiraju i rade u zemljama engleskog govornog područja. Lični podaci polaznika, uz njihovu saglasnost, se šalju u imigracione biroe Velike Britanije i Australije, tako da svako ko dobije certifikat stiče privilegiju pri dobijanju vize. Pripremni kurs i polaganje za FCE predstavljaju značajno iskustvo za polaznike koji žele da usavršavaju znanje engleskog jezika pohađanjem CAE pripremnog kursa.

kft-preparation

Pripremni kurs za CAE

CAE (Certificate in Advanced English) predstavlja prvi viši nivo znanja i ima oznaku C1 na skali Zajedničkog jezičkog okvira Evrope (CEFR). Podrazumijeva se da polaznici ovog pripremnog kursa imaju visoko znanje engleskog jezika. Namijenjen je osobama koje žele da koriste pisani i govorni jezik u veoma zahtjevnim i profesionalnim situacijama. Certifikat koji se stekne nakon uspješno obavljenog ispita je veoma cijenjen u mnogim svjetskim firmama, kao i univerzitetima. Naročito se traži kada su master studije u pitanju. Lični podaci polaznika, uz njihovu saglasnost, se šalju u imigracione biroe Velike Britanije i Australije, tako da svako ko dobije certifikat stiče privilegiju pri dobijanju vize. Pripremni kurs i polaganje za CAE predstavljaju značajno iskustvo za polaznike koji žele da usavršavaju znanje engleskog jezika pohađanjem CPE pripremnog kursa.

kft-preparation

Pripremni kurs za CPE

CPE predstavlja drugi viši nivo znanja i ima oznaku C2 na skali Zajedničkog jezičkog okvira Evrope (CEFR). Nivo znanja polaznika odgovara znanju obrazovanog izvornog govornika. Samo su polaznici koji su dobili visoku ocjenu na CAE ispitu spremni da prate nastavu na CPE pripremnom kursu. Ovaj certifikat je priznat širom svijeta, kako prilikom zapošljavanja, tako i prilikom pohađanja master studija. Namijenjen je osobama koje žele da koriste engleski jezik u najzahtjevije profesionalne i društvene svrhe. Lični podaci polaznika, uz njihovu saglasnost, se šalju u imigracione biroe Velike Britanije i Australije, tako da svako ko dobije certifikat stiče privilegiju pri dobijanju vize.

cambridge-scale

Osigurajte budućnost znanjemengleskog jezika