english  
Speaking to the World Usluge prevodjenja
IH PodgoricaInternational House Cambridge Centar Podgorica

IH World

Aktuelnosti18.08.2014.

Nastava u jesenjem semestru počinje 1. septembra 2014. god. i traje do kraja decembra 2014.god. kada se polaže završni ispit..

Upis počinje 18. avgusta i traje do 30. avgusta 2014. godine, radnim danima, u terminima od 9 do 12 i od 16 do 19 sati.

Svi polaznici koji do sada nisu pohađali nastavu u našem Centru, mogu obaviti besplatan test, kojim se određuje nivo znanja jezika koji namjeravaju da uče.

Nastava iz engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika se organizuje za sve uzraste i nivoe znanja. Kursevi se organizuju dva puta sedmično po 90 minuta.

Cambridge Centar ima u ponudi i kurseve crnogorskog jezika za strance, koji se takođe organizuju za sve uzraste i nivoe znanja.

Novost u ponudi predstavljaju tečajevi za predskolski uzrast. Namijenjeni su djeci uzrasta od 4 i 5 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta i termini su uskladjeni sa obavezama roditelja.

Cambridge Centar IH Podgorica organizuje i tečajeve za osnovce, djecu od 6 do 12 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta. Pohađanjem ovih tečajeva, djeca mlađeg uzrasta sa lakoćom prate školsko gradivo i postižu znatno bolji uspjeh u školi.

U jesenjem semestru naš Centar organizuje pripremne kurseve za Cambridge English ispite, nakon kojih se u prostorijama Cambridge Centra IH Podgorica organizuje polaganje za sticanje međunarodno priznatih certifikata ( KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC ).

Cambridge Centar IH Podgorica predstavlja jedinu školu u Crnoj Gori, gdje se organizuje pripremni kurs i polaganje Cambridge English ispita na jednom mjestu.
Svi Cambridge English ispiti u našem Centru se organizuju na computer based (CB) sistemu. Organizacija computer based ispita predstavlja novinu u svijetu i naš Centar se među prvima odlučio za ovu opciju, jer se polaznicima nudi konformnija organizacija ispita, a rok za dobijanje konačnih rezultata ispita i Cambridge English certifikata se znatno skraćuje.

Cambridge Centar organizuje i pripremne kurseve za TOEFL I IELTS.

Cijena tečajeva za predškolski uzrast iznosi EUR 80, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po EUR 20.

Cijena tečajeva za osnovce iznosi EUR 100, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po EUR 25.

Cijena za opšte nivoe kurseva engleskog, njemačkog, francuskog I španskog jezika iznosi EUR 240, po semestru i plaća se u dvije rate po EUR120. U cijenu je uključena i organizacija polaganja završnog ispita.

Cijena za pripremni kurs za Cambridge English ispite takođe iznosi EUR 240, po semestru. Cijena organizovanja Cambridge English ispita zavisi od nivoa i kreće se od EUR 70 do EUR 150.

Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata (EUR 120) se uplaćuje nakon prvog časa, a druga rata (EUR 120), sredinom semestra.

Cijena za kurseve crnogorskog jezika za strance iznosi EUR 270 i plaća se na početku semestra.Nastava u jesenjem semestru počinje 1. septembra 2014. god. i traje do kraja decembra 2014.god. kada se polaže završni ispit..

Upis počinje 18. avgusta i traje do 30. avgusta 2014. godine, radnim danima, u terminima od 9 do 12 i od 16 do 19 sati.

Svi polaznici koji do sada nisu pohađali nastavu u našem Centru, mogu obaviti besplatan test, kojim se određuje nivo znanja jezika koji namjeravaju da uče.

Nastava iz engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika se organizuje za sve uzraste i nivoe znanja. Kursevi se organizuju dva puta sedmično po 90 minuta.

Cambridge Centar ima u ponudi i kurseve crnogorskog jezika za strance, koji se takođe organizuju za sve uzraste i nivoe znanja.

Novost u ponudi predstavljaju tečajevi za predskolski uzrast. Namijenjeni su djeci uzrasta od 4 i 5 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta i termini su uskladjeni sa obavezama roditelja.

Cambridge Centar IH Podgorica organizuje i tečajeve za osnovce, djecu od 6 do 12 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta. Pohađanjem ovih tečajeva, djeca mlađeg uzrasta sa lakoćom prate školsko gradivo i postižu znatno bolji uspjeh u školi.

U jesenjem semestru naš Centar organizuje pripremne kurseve za Cambridge English ispite, nakon kojih se u prostorijama Cambridge Centra IH Podgorica organizuje polaganje za sticanje međunarodno priznatih certifikata ( KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC ).

Cambridge Centar IH Podgorica predstavlja jedinu školu u Crnoj Gori, gdje se organizuje pripremni kurs i polaganje Cambridge English ispita na jednom mjestu.
Svi Cambridge English ispiti u našem Centru se organizuju na computer based (CB) sistemu. Organizacija computer based ispita predstavlja novinu u svijetu i naš Centar se među prvima odlučio za ovu opciju, jer se polaznicima nudi konformnija organizacija ispita, a rok za dobijanje konačnih rezultata ispita i Cambridge English certifikata se znatno skraćuje.

Cambridge Centar organizuje i pripremne kurseve za TOEFL I IELTS.

Cijena tečajeva za predškolski uzrast iznosi EUR 80, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po EUR 20.

Cijena tečajeva za osnovce iznosi EUR 100, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po EUR 25.

Cijena za opšte nivoe kurseva engleskog, njemačkog, francuskog I španskog jezika iznosi EUR 240, po semestru i plaća se u dvije rate po EUR120. U cijenu je uključena i organizacija polaganja završnog ispita.

Cijena za pripremni kurs za Cambridge English ispite takođe iznosi EUR 240, po semestru. Cijena organizovanja Cambridge English ispita zavisi od nivoa i kreće se od EUR 70 do EUR 150.

Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata (EUR 120) se uplaćuje nakon prvog časa, a druga rata (EUR 120), sredinom semestra.

Cijena za kurseve crnogorskog jezika za strance iznosi EUR 270 i plaća se na početku semestra.

-----------------------------------------------------------------

09.08.2013.

Crnogorski jezik za strance

Crnogorski za strance Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori, a žele da aktivno koriste crnogorski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija na engleskom jeziku. komunikaciju i razumijevanje među ljudima širom svijeta.

Nivoi znanja

Prilikom upisa obavlja se inicijalno testiranje znanja svakog polaznika, kako bi se formirale homogene grupe. Nastava se organizuje na 8 nivoa znanja, koji su usklađeni sa nivoima Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope.

Nastavni program

Program nastave na nižim nivoima je koncipiran tako da polaznici koji imaju nizak nivo znanja, postepeno usavršavaju crnogorski jezik, što im omogućava da se sa lakoćom upuštaju u jednostavne, svakodnevne komunikacije. Prelaskom na više nivoe, sposobnost komunikacije se uvećava. Za polaznike koji relativno dobro znaju crnogorski jezik, namijenjeni su kursevi gdje se akcenat stavlja na poslovnu komunikaciju na crnogorskom jeziku, kao i na specifičnosti koje njihov redovni posao zahtijeva.


Kurs crnogorskog jezika traje 4 mjeseca. Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima po 90 minuta.


Tokom kursa se koristi komunikativna metoda, tako da se stečeno znanje uspješno koristi u svakodnevnim životnim situacijama. Ravnomjerno se usavršavaju sve četiri jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.


Po završetku kursa vrši se provjera znanja, nakon čega se izdaju certifikati.

Predavači

Nastavni kadar čine iskusni predavači, koji su zaduženi da organizuju nastavu po standardima Cambridge Centra, koja je pod stalnim nadzorom Direktora nastave. Time se postiže uvid u sve segmente kursa, kao i stepen napretka svakog polaznika.

Nastavna sredstva i oprema

Upotrebom savremenih nastavnih sredstava (kompjuteri, CD-playeri, TV i interaktivne table) postiže se veća efikasnost tokom nastave, a predavanja postaju interesantnija i raznovrsnija. Udžbenici koji se koriste su usklađeni sa određenim nivoima znanja i omogućavaju da se gramatičke forme savladavaju prema planiranom programu.

Cijena

Cijena četvoromjesečnog kursa iznosi EUR 270.

-----------------------------------------------------------------

28.03.2010.

U prostorijama Cambridge Centra IH Podgorica se 12.juna 2010. godine organizuje polaganje ispita za First Certificate in English (FCE), a 16.juna 2010. godine za Certificate in Advanced English (CAE). Po prvi put su naši polaznici dobili mogućnost da u Crnoj Gori na jednom mjestu pohađaju pripremne kurseve i polažu za jednu od međunarodno priznatih certifikata Cambridge ESOL.

Cijene ispita su najpovoljnije u regionu i iznose: za FCE 130€, a za CAE 140€.
Ispiti u junskom roku će biti organizovani na “paper-based” (PB) osnovi, zbog velikog interesovanja za ovaj rok.

Cambridge Centar je postao jedan od prvih centara u svijetu koji organizuje ispite na najsavremenijoj “computer-based” osnovi. Ovi ispiti će biti organizovani 16.jula i 25.septembra 2010. a cijena ispita će ostati nepromijenjena.

Za mlađe polaznike koji namjeravaju da polažu za neki od međunarodno priznatih certifikata nudimo mogućnost da ispit za Key English Test (KET) polažu za svega 70€, a za Preliminary English Test (PET) za 80€. Ovi ispiti će takođe biti organizovani na CB osnovi.

Za polaznike koji se pripremaju za polaganje ispita za Business English Certificate (BEC), nadoknada za ispit iznosi 135€, a nadoknada za polaganje za Certificate of Proficiency in English (CPE) iznosi 145€

-----------------------------------------------------------------

20.11.2008.
IH Podgorica prihvaćena kao Cambridge ESOL centar

Velike novosti iz Crne Gore! IH Podgorica je prihvaćena kao Cambridge ESOL centar. škola je učlanjena u International House ovog ljeta i počela je sa radom u septembru. To je prva škola u Crnoj Gori koja je stekla odobrenje za rad kao Cambridge ESOL centar i treća u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. čestitke!

-----------------------------------------------------------------

 

01.02.2009.
IH Cambridge Centar Podgorica je ovlašćeni zastupnik Cambridge Univerziteta

IH Cambridge Centar Podgorica je ovlašćeni zastupnik Cambridge Univerziteta za pripremu i polaganje Cambridge ESOL ispita i predstavlja jedini Regionalni centar koji nudi kompletnu uslugu, od pripreme do polaganja za neki od međunarodno priznatih Certifikata (KET, PET, FCE, CAE, CPE i BEC).

-----------------------------------------------------------------

20.11.2008.
IH Podgorica prihvaćena kao Cambridge ESOL centar

Velike novosti iz Crne Gore! IH Podgorica je prihvaćena kao Cambridge ESOL centar. škola je učlanjena u International House ovog ljeta i počela je sa radom u septembru. To je prva škola u Crnoj Gori koja je stekla odobrenje za rad kao Cambridge ESOL centar i treća u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. čestitke!

-----------------------------------------------------------------

 


IH Club IH study abroad test your english practice your english fotogalerija IH Skole