english  
Speaking to the World Usluge prevodjenja
IH PodgoricaInternational House Cambridge Centar Podgorica

IH World

Aktuelnosti12.01.2015.

Svi polaznici koji do sada nisu pohađali nastavu u našem Centru, mogu obaviti besplatan test, kojim se određuje nivo znanja jezika koji namjeravaju da uče.

Nastava iz engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika se organizuje za sve uzraste i nivoe znanja. Kursevi se organizuju dva puta sedmično po 90 minuta.

Cambridge Centar ima u ponudi i kurseve crnogorskog jezika za strance, koji se takođe organizuju za sve uzraste i nivoe znanja.

U ponudi imamo i tečajeve za predškolski uzrast. Namijenjeni su djeci uzrasta od 4 i 5 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta i termini su uskladjeni sa obavezama roditelja.

Cambridge Centar IH Podgorica organizuje i tečajeve za osnovce, djecu od 6 do 12 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta. Pohađanjem ovih tečajeva, djeca mlađeg uzrasta sa lakoćom prate školsko gradivo i postižu znatno bolji uspjeh u školi.

U proljećnjem semestru naš Centar organizuje pripremne kurseve za Cambridge English ispite, nakon kojih se u prostorijama Cambridge Centra IH Podgorica organizuje polaganje za sticanje međunarodno priznatih certifikata ( KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC ).

Cambridge Centar IH Podgorica predstavlja jedinu školu u Crnoj Gori, gdje se organizuje pripremni kurs i polaganje Cambridge English ispita na jednom mjestu.
Svi Cambridge English ispiti u našem Centru se organizuju na computer based (CB) sistemu. Organizacija computer based ispita predstavlja novinu u svijetu i naš Centar se među prvima odlučio za ovu opciju, jer se polaznicima nudi konformnija organizacija ispita, a rok za dobijanje konačnih rezultata ispita i Cambridge English certifikata se znatno skraćuje.

Cambridge Centar organizuje i pripremne kurseve za TOEFL I IELTS.

Cijena tečajeva za predškolski uzrast iznosi EUR 80, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po EUR 20.

Cijena tečajeva za osnovce iznosi EUR 100, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po EUR 25.

Cijena za opšte nivoe kurseva engleskog, njemačkog, francuskog I španskog jezika iznosi EUR 240, po semestru i plaća se u dvije rate po EUR120. U cijenu je uključena i organizacija polaganja završnog ispita.

Cijena za pripremni kurs za Cambridge English ispite takođe iznosi EUR 240, po semestru. Cijena organizovanja Cambridge English ispita zavisi od nivoa i kreće se od EUR 70 do EUR 150.

Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata (EUR 120) se uplaćuje nakon prvog časa, a druga rata (EUR 120), sredinom semestra.

Cijena za kurseve crnogorskog jezika za strance iznosi EUR 270 i plaća se na početku semestra.Nastava u proljećnjem semestru počinje 2. februara 2015. god. i traje do kraja maja 2015.god. kada se polaže završni ispit.

-----------------------------------------------------------------


IH Club IH study abroad test your english practice your english fotogalerija IH Skole