SPECIJALIZOVANI KURSEVI POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

Specijalizovani kursevi engleskog jezika su namijenjeni savremenim poslovnim ljudima i usklađeni su sa njihovim potrebama.

Shodno zahtjevima pojedinih institucija i firmi, naši iskusni predavači usklađuju časove, kako bi se ostvario željeni cilj.