OPŠTI KURSEVI

Opšti kursevi su namijenjeni polaznicima svih uzrasta i nivoa znanja, od apsolutnih početnika, do onih koji se izvanredno služe stranim jezicima. Naši polaznici imaju mogućnost da uz pomoć iskusnih predavača izučavaju engleski, njemački, francuski i španski jezik po najsavremenijoj komunikativnoj metodi.

Nivoi opštih kurseva su usklađeni sa nivoima Savjeta Evrope (Zajednički jezički okvir – Common European Framework of Reference – CEF):

A1, A2, B1, B2,C1

Za apsolutne početnike, koji nisu do sada imali priliku da koriste engleski jezik, namijenjen je A0 stepen.

 A0  i  A1 stepen se pohađaju po  jedan semestar, dok je za ostale stepene (A2, B1, B2 i C1) potrebno pohađati kurseve po dva semestra. Poslije svakog semestra se organizuje završni ispit i polaznici dobijaju međunarodne diplome. Klasifikacija stepena IH Cambridge Centra i njeno poređenje sa CEF klasifikacijom se može vidjeti u tabeli “Nivoi opšteg engleskog jezika”

Kursevi se pohađaju u proljećnom i jesenjem semestru. Jedan semestar traje četiri mjeseca.

Polaznici pohađaju nastavu dva puta sedmično po dva školska časa (devedeset minuta).