aktuelnosti-cambridge

Nastava u jesenjem semestru počinje 3. septembra 2018. god. i traje do kraja decembra 2018.god. kada se polaže završni ispit..
Upis počinje 20.avgusta i traje do 3.septembra 2018. godine, radnim danima, u terminima od 9 do 12 i od 16 do 19 sati.
Svi polaznici koji do sada nisu pohađali nastavu u našem Centru, mogu obaviti besplatan test, kojim se određuje nivo znanja jezika koji namjeravaju da uče.
Nastava iz engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika se organizuje za sve uzraste i nivoe znanja. Kursevi se organizuju dva puta sedmično po 90 minuta.

IH Cambridge Centar ima u ponudi i kurseve crnogorskog jezika za strance, koji se takođe organizuju za sve uzraste i nivoe znanja.
 
U ponudi imamo i tečajeve za predškolski uzrast. Namijenjeni su djeci uzrasta od 4 i 5 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta i termini su uskladjeni sa obavezama roditelja.

IH Cambridge Centar Podgorica organizuje i tečajeve za osnovce, djecu od 6 do 12 godina. Tečajevi se organizuju dva puta sedmično po 45 minuta. Pohađanjem ovih tečajeva, djeca mlađeg uzrasta sa lakoćom prate školsko gradivo i postižu znatno bolji uspjeh u školi.

U proljećnjem semestru naš Centar organizuje pripremne kurseve za Cambridge English ispite, nakon kojih se u prostorijama IH Cambridge Centra Podgorica organizuje polaganje za sticanje međunarodno priznatih certifikata ( PET, FCE, CAE, CPE ).

IH Cambridge Centar Podgorica predstavlja jedinu školu u Crnoj Gori, gdje se organizuje pripremni kurs i polaganje Cambridge English ispita na jednom mjestu.
Svi Cambridge English ispiti u našem Centru se organizuju na computer based (CB) sistemu. Organizacija computer based ispita predstavlja novinu u svijetu i naš Centar se među prvima odlučio za ovu opciju, jer se polaznicima nudi komfornija organizacija ispita, a rok za dobijanje konačnih rezultata ispita i Cambridge English certifikata se znatno skraćuje.

IH Cambridge Centar organizuje i pripremne kurseve za TOEFL I IELTS.

Cijena tečajeva za predškolski uzrast iznosi 80€, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po 20€.

Cijena tečajeva za osnovce iznosi 100€, po semestru i plaća se u četiri mjesečne rate po 25€.

Cijena za opšte nivoe kurseva engleskog, njemačkog, francuskog i španskog jezika iznosi 240€, po semestru i plaća se u dvije rate po 120€. U cijenu je uključena i organizacija polaganja završnog ispita.

Cijena za pripremni kurs za Cambridge English ispite takođe iznosi 240€, po semestru. Cijena organizovanja Cambridge English ispita zavisi od nivoa i kreće se od  80€ (PET), 130€ (FCE),  140€ (CAE) do 150€ (CPE).

Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata (120€) se uplaćuje nakon prvog časa, a druga rata (120€), sredinom semestra.

Cijena za kurseve crnogorskog jezika za strance iznosi 270€ i plaća se na početku semestra.